หลังคาเลื่อนเปิด-ปิด

 

เป็นหลังคาเลื่อนเก็บได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบเปิด-ปิด สามารถเลือกผ้าใบได้หลากหลายประเภท เช่น ผ้าใบแรงดึงสูง ผ้าใบตาข่าย ซึงสามารถพับเก็บเมื่อไม่ต้องการใช้งานได้ เหมาะสำหรับ สะว่ายน้ำ ร้านอาหาร สนามกีฬา เป็นต้น

 

สามารถติดตั้งเป็น 2 ระบบ

  • ระบบมือหมุน (manual system) โดยใช้ก้านหมุน
  • ระบบมอเตอร์ (motor system) โดยใช้การควบคุมการเปิด-ปิด ผ่ายสวิทช์หรือ รีโมทคอนโทรล์