ติดต่อเรา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Phone : 02-348-8028, 093-751-9556

E-mail : [email protected]
Facebook : ผ้าใบแรงดึงสูง Tension membrane