ติดต่อเรา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Phone : 02-348-8020, 089-814-1840

E-mail : [email protected]
Facebook : ผ้าใบแรงดึงสูง Tension membrane