การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต
ประเภท : Roof Top
สถานที่ : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต
ลูกค้า : การไฟฟ้านครหลวง
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตรม.
ผ้าที่ใช้ : MEHIER Valmex FR900