ลานกีฬา จ.เชียงราย
ประเภท : Roof Top
สถานที่ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ลูกค้า : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พื้นที่ใช้สอย : 2,500 ตรม.
ผ้าที่ใช้ : MEHIER Valmex FR900