ศูนย์เยาวชนลุมพินี
ประเภท : หลังคาเลื่อนเปิด-ปิด
สถานที่ : ศูนย์เยาวชนลุมพินี
พื้นที่ใช้สอย: ตร.ม