SPACE FRAME

ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปสามมิติ ผ่านการคำนวณ-ออกแบบมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก 3 ส่วน คือ ท่อ Pipe, Node/Ball Joint และสลักเกลียว Bolt เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงสร้างอิสระ 3 มิติ แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็วกว่าโครงสร้างแบบถักประเภทอื่น สามารถเลือกใช้วัสดุตามมาตรฐาน เช่น เหล็กกล้ากันสนิม เหล็กทำสี สแตนเลส เหมาะที่จะใช้เป็นโครงสร้างหลัก หรือใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้สวยงามทันสมัย

  • มีความคงทนแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรม
  • น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นๆ สะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้ายไปยังจุดติดตั้ง
  • อุปกรณ์ทุกชิ้นผลิตออกจากโรงงาน การติดตั้งใช้ระบบน็อคดาวน์ ไม่มีการเชื่อมตัด-ต่อหน้างาน